7.1.2019

Daň z nemovitosti za rok 2019

V krátkosti pár základních informací k dani z nemovitých věcí (zkráceně dane z nemovitosti).

Daň z nemovitosti není daň z nabytí nemovitosti

Daň z nemovitosti si lidé často zaměňují s tzv. daní z nabytí nemovitých věcí. Daň z nemovitosti je ale daň, kterou platí každý vlastník nemovitosti (pozemku, stavby nebo jednotky). Platí se každý rok a její výše se může měnit.

Kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat podat každý občan, který v předešlém roce nabyl nějakou nemovitost. Daňové přiznání musíme pak podat do 31. ledna  následujícího roku. Tedy ten, kdo nabyl nemovitost  roce 2018, tak podá daň. Přiznání za rok 2019 je potřeba podat do 31.1.2019. Daň z nemovitosti se přiznává dopředu: přiznání z rok 2019 se podává do 31. ledna 2019. Rozhodující je, kdo vlastní nemovitost k prvnímu lednu 2019 – ten podává daňové přiznání a platí daň za rok 2019. Uživatel pozemku hradí daň místo vlastníka, když je vlastník neznámý.

Kdo podává nové přiznání

Daňové přiznání podává jak nový vlastník, tak i stávající vlastník, pokud jeho současná nemovitost zásadním způsobem změnila parametry ovlivňující výpočet daně, tedy například jste v roce 2018 kolaudovali stavbu, přistavovali, měnili rozlohu pozemku. Rovněž, došlo-li ke změně charakteru pozemku, tak je nutné podat daňové přiznání.  

Daňové přiznání musíte rovněž odevzdat v případě, že v jednom kraji vlastníte víc nemovitostí, a některou z nich jste v předešlém roce prodali. Platí totiž princip, že platíte jednu daň ze souhrnu Vašich nemovitostí v dotyčném kraji. Pokud jste v kraji vlastnili jednu nemovitost a tu jste prodali, je potřeba tuto skutečnost finančnímu úřadu ohlásit. Pokud ji„neodhlásíte“, může se stát, že vám finanční úřad pošle složenku i v příštím roce.

Pokud jste v předešlém roce žádnou nemovitost nenabyli nebo neprodali nebo jste ani neměnili zásadním způsobem parametry své dosavadní nemovitosti, pak daňové přiznání podávat nemusíte.

Jak se vypočítává daň?

Daň se liší podle velikosti obce a také dle koeficientu pro výpočet daně schválený jednotlivou obcí. Zákonem jsou dány maximální koeficienty pro výpočet daně. Jednotlivé obce si pak stanovují svoje koeficienty, přičemž v různých městských částech mohou být různé koeficienty. Koeficient stanovený obcí nesmí být vyšší než zákonem určený maximální koeficient pro danou velikost obce. Pokud chcete znát výši koeficientu, pak se informujte na Vaší obce nebo u Vašeho správce daně.

Pokud se u Vás ohledně nemovitostí v předešlém roce nic nestalo, ale došlo ke změně koeficienty výpočtu daně, zůstaňte v klidu, finanční úřad si vše přepočítá a Vám pošle už jen složenku k placení J

Když se zpozdíte

Zpozdit se můžete max. do pěti pracovních dní po termínu, to Vám projde bez sankce. Pokud se opozdíte o víc než pět pracovních dnů, dostanete za každý následující den prodlení pokutu ve výši 0,05 procenta vyměřené daně.

 

Zpět