29.12.2020

Prodloužení doby držení nemovitosti, po kterou v případě prodeje platí vlastník nemovitosti daň z příjmu – platí od 1.1.2021

 

Pro koho platí tato doba

Platí pro všechny, kteří mají nemovitost, ve které nemá (majitel) bydliště. Je jedno, jak jste nemovitost získali, zda koupí, darováním nebo děděním.

Pokud máte v nemovitosti bydliště delší dobu než 2 roky nebo v ní měl bydliště zůstavitel (při dědění) delší než dva roky, pak daň z příjmu neplatíte a časový test 10 let se na Vás nevztahuje.

 

Od kdy platí změna?

Toto pravidlo (zvýšení testu na 10 let) platí pro nemovitosti, které poplatník nabyl po 1. 1. 2021. Tedy u nemovitostí, u kterých došlo k provedení vkladu v období do 31.12.2020 platí lhůta 5 let.

 

Výjimka

Jak vše, tak i zde existují výjimky. Pokud jste měli k datu prodeje v nemovitosti bydliště (teoreticky stačí jeden den) a použili jste prostředky z prodeje nemovité věci na uspokojení vlastní bytové potřeby tak zisk z prodeje nemusíte danit. Bližší podmínky jsou uvedení v zákoně o daních z příjmu

Zpět