29.1.2018

Vývoj trhu s byty v Brně v roce 2017

V letech 2015 a 2016 rostl trh s byty v Brně a v jeho okolí vždy dvouciferným číslem. Jak to vypadalo v roce 2017?

Na rok 2017 se hodí nejvíce sousloví "selektivní růst“. Ceny bytů v Brně a okolí rostly, ale růst nebyl u všech bytů stejný. Vyšší růst jsme zaznamenali u menších bytů než u větších bytů. Stejně tak  byl vyšší zájem o byty s balkóny než bez balkónů. Rovněž byty v lepších lokalitách bez „nějakých problémů“ rostly více než byty, které měly nějaký problém – např. hlučnější lokalita, otočení  oken na severní stranu, nižší patra, horší dostupnost atp.. Růst cen v roce 2017 nebyl rovněž rovnoměrný v čase, ale kolísal. Počátkem roku 2017 ceny bytů v Brně a okolí Brna s ohledem na změny u hypoték vykazovaly spíše stagnaci, na jaře a v létě došlo k oživení růstu cen a koncem roku opět došlo k přibrzdění růstu cen. Nezaznamenali jsme žádný pokles cen bytů.

Samostatnou kapitolou zůstávají ceny novostaveb bytů v Brně. S ohledem na nedostatek novostaveb, ceny novostaveb rostly kontinuálně. A to se netýká jen Brna, ale i okolí. Např. v Tišnově neměl developer problém prodat byty předem, aniž by byly postaveny.

Ceny tak rostly v roce 2017 v průměru o 5-10%, v některých segmentech i více. Ceny bytů v Brně a okolí Brna tak i v roce 2017 celkově rostly, ale jejich růst nebyl tak dynamický jako v letech 2015 a 2016. Zajímavostí je, že rozdíl mezi cenami bytů v panelových domech se přibližoval cenám bytů ve zděných domech, což je dáno právě malou nabídkou cihlových bytů na trhu.

Zpět