25.1.2021

Daň z nemovitosti za rok 2021

Kdo podává nové přiznání

Daňové přiznání podává:

A)    kupující – tedy ten, kdo se stal vlastníkem nemovitosti do 31.12.2020

 

B)    prodávající - pokud v jednom kraji vlastníte víc nemovitostí, a některou z nich jste v předešlém roce prodali. Platí totiž princip, že platíte jednu daň ze souhrnu Vašich nemovitostí v dotyčném kraji. Pokud jste v kraji vlastnili jednu nemovitost a tu jste prodali, je potřeba tuto skutečnost finančnímu úřadu ohlásit. Pokud ji „neodhlásíte“, může se stát, že vám finanční úřad pošle složenku i v příštím roce.

Kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat podat každý občan, který v předešlém roce nabyl nějakou nemovitost. Daňové přiznání musíme pak podat do 31. ledna  následujícího roku. Tedy ten, kdo nabyl nemovitost  roce 2020, tak podá daň. přiznání za rok 2021 a je potřeba podat toto daň. přiznání do 31.1.2021, resp. 1.2.2021 (jelikož 31. leden připadá na neděli). Daň z nemovitosti se přiznává dopředu: přiznání z rok 2021 se podává do 31. ledna 2021. Rozhodující je, kdo vlastní nemovitost k prvnímu lednu 2021 – ten podává daňové přiznání a platí daň za rok 2021. Uživatel pozemku hradí daň místo vlastníka, když je vlastník neznámý.

Jak se vypočítává daň?

Daň se liší podle velikosti obce a také dle koeficientu pro výpočet daně schválený jednotlivou obcí. Zákonem jsou dány maximální koeficienty pro výpočet daně. Jednotlivé obce si pak stanovují svoje koeficienty, přičemž v různých městských částech mohou být různé koeficienty. Koeficient stanovený obcí nesmí být vyšší než zákonem určený maximální koeficient pro danou velikost obce. Pokud chcete znát výši koeficientu, pak se informujte na Vaší obce nebo u Vašeho správce daně.

Update o možnosti posunutí termínu podání přiznání na 1.4.2021– viz stránky finanční zprávy:

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.“

Zpět