16.1.2023

Daň z nemovitosti za rok 2023

Daňové přiznání podává:

A)    kupující – tedy ten, kdo se stal vlastníkem nemovitosti do 31.12.2022

B)    prodávající - pokud v jednom kraji vlastníte víc nemovitostí, a některou z nich jste v předešlém roce prodali. Platí totiž princip, že platíte jednu daň ze souhrnu Vašich nemovitostí v dotyčném kraji. Pokud jste v kraji vlastnili jednu nemovitost a tu jste prodali, je potřeba tuto skutečnost finančnímu úřadu ohlásit. Pokud ji „neodhlásíte“, může se stát, že Vám finanční úřad pošle složenku i v příštím roce.

Kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat každý občan, který v předešlém roce nabyl nějakou nemovitost. Daňové přiznání musíme pak podat do 31. ledna  následujícího roku. Tedy ten, kdo nabyl nemovitost  roce 2022, tak podá daň. přiznání za rok 2022 a je potřeba podat toto daň. přiznání do 31.1.2023. Daň z nemovitosti se přiznává dopředu: přiznání za rok 2023 se podává do 31. ledna 2023. Rozhodující je, kdo vlastní nemovitost k prvnímu lednu 2023 – ten podává daňové přiznání a platí daň za rok 2023. Uživatel pozemku hradí daň místo vlastníka, když je vlastník neznámý.

Jak se vypočítává daň?

Daň se liší podle velikosti obce a také dle koeficientu pro výpočet daně schválený jednotlivou obcí. Zákonem jsou dány maximální koeficienty pro výpočet daně. Jednotlivé obce si pak stanovují svoje koeficienty, přičemž v různých městských částech mohou být různé koeficienty. Koeficient stanovený obcí nesmí být vyšší, než zákonem určený maximální koeficient pro danou velikost obce. Pokud chcete znát výši koeficientu, pak se informujte na Vaší obce nebo u Vašeho správce daně.

Zpět