15.4.2022

Možnost splacení hypotéky předem

Zcela bez poplatku lze splatit úvěr na bydlení v následujících případech:

  • Na konci fixace vašeho úvěru

-       Zákon přesně stanovuje, že úvěr lze splatit do do tří měsíců od oznámení nové úrokové sazby věřitele. Banka Vám tedy musí 3 měsíce před koncem fixace poslat novou nabídku, kterou můžete přijmout (pozor! i mlčení je souhlas) nebo úvěr splatíte (např. refinancováním, tedy tím, že si vezmete nový úvěr u jiné banky)

 

  • splacení během měsíce před dnem výročí uzavření smlouvy ve výši do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru.

-       Tedy, pokud jste si vzali úvěr např. 2mil. Kč, můžete každý rok na konci fixace splatit částku 500.000 Kč. Úvěr tak můžete splatit fakticky do 4 let a je jedno, na jakou dlouhou dobu jste si zafixovali úrok.

 

  • máte pohyblivou úrokovou sazbu /tzv. float/
  • v těžké životní situaci, jakou je například úmrtí, dlouhodobá nemoc či invalidita vaše nebo vašeho manžela či partnera, která povede k výraznému snížení schopnosti splácet,

 

Při prodeji nemovitosti – jaký poplatek?

Pokud budete prodávat nemovitost, která byla účelem úvěru nebo sloužila jako zástava úvěru, pokuta za mimořádnou splátku by neměla podle zákona přesáhnout jedno procento z mimořádné splátky, maximálně však 50 tisíc korun. To ovšem platí pouze tehdy, když k prodeji došlo nejdříve po 24 řádných měsíčních splátkách. Banky Vám však mohou účtovat pouze účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením – viz níže. V praxi  jsem se setkal s náklady v řádu stovek korun.

 

Splacení úvěru na bydlení v ostatních případech

ČNB v březnu 2019 vydala stanovisko, jaké náklady mohou banky účtovat za předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení. Zcela tak změnila dosavadní praxi bank a předčasné splacení se stalo mnohem dostupnější.

Podle výkladu ČNB tak mohou banky svým klientům účtovat pouze ty účelně vynaložené náklady, které přímo souvisejí s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení a jejichž výše je zároveň odůvodněná. Dle ČNB se jedná zejména o administrativní náklady.

Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do  konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba, tedy do konce fixace úroku.

 

Jaké jsou účelně vynaložené náklady, které může banka klientovi účtovat?

 Jedná se o:

-          náklady na plat zaměstnance, který zpracovává žádost

-          poplatky na katastru, vznikají-li tyto

-          administrativní náklady jako poštovné, náklady na tisk a kopírování dokumentů, spotřebované kancelářské potřeby atp.

-          poplatky za notářské úkony (jsou-li potřebné)

 

Nejedná se tedy o:

-          provizi za zprostředkování úvěru,

-          snížení úrokových výnosů,

-          náklady na zajištění zdrojů pro poskytnutí úvěru.

 

Banky ke stanovení účelně vynaložených nákladů, kdy se nejedná o prodej nemovitosti po 2 letech od poskytnutí úvěru, přistoupily odlišně. Je pak na nich, aby si účtované náklady obhájili před dozorem ČNB.

 

 

Zpět