Blog o realitách v brně více článků
Daň z nabytí nemovitých věcí definitivně zrušena!

Dne 25. září 2020 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů Zákon, kterým se zrušuje daně z nabytí nemovitých věcí! S účinnosti zákona ke dni 26. září 2020, tak došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, které bylo ministryní financí ohlášeno koncem března 2020. Po 6 měsících nejistoty, tak mají mnozí klienti jistotu.

 

Zrušení předkupního práva k 1.7.2020

K 1.7.2020 bylo zrušeno předkupní  právo u nemovitostí v podílovém vlastnictví. Spoluvlastníte-li tedy nějakou nemovitost, není třeba ji nabízet dalším spoluvlastníkům ke koupi (až na výjimky – viz níže).

Od 1.1.2018 do 30.6.2020 platilo, že při prodeji podílu na nemovitosti bylo nutné nabídnout tento podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Správný postup byl takový, že prodávající si musel najít kupce a teprve po podpisu kupní smlouvy byl povinen nabídnout tuto nemovitost ke koupi za stejných podmínek (ceny a způsobu platby) ostatním spolupodílníkům. Tam, kde byly vztahy bezproblémové, toto nebyl problém, spoluvlastníci se domluvili předem a pak vše formálně potvrdili po podpisu smlouvy s novým spoluvlastníkem. Horší to bylo tam, kde vztahy nebyly dobré (a spoluvlastníci si často dělali zbytečně naschvály) anebo tam, kde bylo několik desítek nebo i stovek spoluvlastníků (vlastníci garážových stání ve velkém garážovém prostoru). Tam dodržení zákona bylo fakticky nemožné.

Kromě klasického spoluvlastnictví domu, bytu nebo pozemku tak není v praxi nutné nabídnout k odkupu spoluvlastnický podíl právě u zmíněných garážových stání nebo u příjezdové cesty k několika (často málo) rodinným domům.