13.7.2020

Zrušení předkupního práva k 1.7.2020

2 výjimky v zákoně zůstaly

Předkupní právo zůstalo zachováno u 2 výjimek, které definuje § 1124 Občanského zákoníku:

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Předkupní právo u nemovitosti, kde je vlastník stavby a vlastník pozemku odlišný

U nemovitostí, kde je odlišný vlastník stavby od vlastníka pozemku, tak zůstává předkupní právo zachováno. Zde je povinen vlastník stavby v případě prodeje stavby nabídnout stavbu nabídnout ke koupi přednosti vlastníku pozemku (a obráceně). Zmiňovaná novela řešila předkupní právo pouze u spoluvlastnických podílů.

 

P.F.: Doufejme, že se jedná o závěrečné dějství „telenovely“, kdy v roce 2014 bylo předkupní právo společně s účinností nového občanského zákoníku zrušeno, následně v roce 2018 bylo obnoveno a nově od 1.7.2020 opět zrušeno.

Zpět