22.12.2023

Daň z nemovitosti za rok 2024

Kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat každý občan, který v předešlém roce nabyl nějakou nemovitost. Daňové přiznání musíme pak podat do 31. ledna  následujícího roku. Tedy ten, kdo nabyl nemovitost  roce 2023, tak podá daň. přiznání za rok 2024 a je potřeba podat toto daň. přiznání do 31.1.2024. Daň z nemovitosti se přiznává dopředu: přiznání za rok 2024 se podává do 31. ledna 2024. Rozhodující je, kdo vlastní nemovitost k prvnímu lednu 2023 – ten podává daňové přiznání a platí daň za rok 2023. Uživatel pozemku hradí daň místo vlastníka, když je vlastník neznámý.

Jak se vypočítává daň?

Daň se liší podle velikosti obce a také dle koeficientu pro výpočet daně schválený jednotlivou obcí. Zákonem jsou dány maximální koeficienty pro výpočet daně. Jednotlivé obce si pak stanovují svoje koeficienty, přičemž v různých městských částech mohou být různé koeficienty. Koeficient stanovený obcí nesmí být vyšší než zákonem určený maximální koeficient pro danou velikost obce. Pokud chcete znát výši koeficientu, pak se informujte na Vaší obce nebo u Vašeho správce daně.

Jak vyplnit daňové přiznání?

Vyplnění daňového přiznání není zrovna lehké a je třeba znát výše uvedené koeficienty. Nejjednodušší způsob je: vezměte s sebou list vlastnictví nebo oznámení o změně vlastnictví, které Vám přišlo domů z katastru po provedeném přepisu. „Holky“ na finančním úřadu to vyplní v cuku letu a bez remcání jsou na to zvyklé.

Jak je to, když byl podán návrh na vklad v prosinci, ale vklad byl povolen až v lednu (nebo později)?

V tomto případě je směrodatné je datum, ke kterému vznikly právní účinky vkladu  – zjednodušeně řečeno se jedná o datum, kdy byl podán návrh na vklad kupní smlouvy. Ačkoliv se Vám jako laikovi zdá, že vlastníkem nemovitosti jste se stali až, když Vám přišel vyrozumění z katastru nemovitostí, vlastníkem se stáváte zpětně k datu podání návrhu na vklad (tedy k datu v prosince). V takovém případě můžete daňové přiznání podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitosti (pokud Vám přišlo vyjádření v lednu, pak přiznání musíte podat nejpozději do konce dubna).

 

Zpět